Agrarisch Advies

Wij ontzorgen en adviseren u op allerlei gebied. Van het invullen van de Gecombineerde opgave tot complexe pachtzaken. Naast dat wij goed zijn in papier, kunnen wij met onze praktische achtergrond de vertaalslag maken naar de praktijk. Zo staan wij ook regelmatig met de schop in de hand om percelen te beoordelen en het geven van advies naar duurzaam bodembeheer.
Wij zijn gecertificeerd bij de vereniging van agrarisch Bedrijfsadviseurs en staan ingeschreven in het
BAS-register van RVO

Op basis van deze Gecombineerde opgave wordt bepaald welk bedrag u aan Europese landbouwsubsidie ontvangt en hoeveel meststoffen u kunt aanvoeren c.q. afvoeren.

Jaarlijks worden op grote schaal percelen landbouwgrond gehuurd en verhuurd. Dit leidt vaak tot complexe situaties, die om praktische oplossingen vragen waarmee alle betrokken partijen uit de voeten kunnen én waarbij tevens sprake is van een maximale benutting van de mogelijkheden. Indien er door onvoorziene omstandigheden toch een conflict ontstaat met betrokken instanties, dan zijn wij in staat om namens u naar een oplossing te zoeken.

Met onze expertise, opgebouwd door jarenlange ervaring, kunnen wij u OOK breed adviseren op gebied van pachtwetgeving en grondgebruik.