Uw gecombineerde opgave 2020,
onze zorg.

Wist u dat, wij op afstand samen uw gecombineerde opgave kunnen invullen?
Wij hebben daar, in verband met de Corona problematiek, technische voorziening voor gevonden.
U kunt aan uw keukentafel, veilig inloggen op ons systeem. Zo kijken we samen in uw RVO omgeving en vullen wij samen de vragen en percelen in. Maak een afspraak middels een telefoontje naar Coen 06-13553970 of een mailtje naar info@coenknook.nl. Zo kunnen wij u veilig op afstand helpen.

Op basis van deze Gecombineerde opgave wordt bepaald welk bedrag u aan Europese landbouwsubsidie ontvangt en hoeveel meststoffen u kunt aanvoeren c.q. afvoeren.

Jaarlijks worden op grote schaal percelen landbouwgrond gehuurd en verhuurd. Dit leidt vaak tot complexe situaties, die om praktische oplossingen vragen waarmee alle betrokken partijen uit de voeten kunnen én waarbij tevens sprake is van een maximale benutting van de mogelijkheden. Indien er door onvoorziene omstandigheden toch een conflict ontstaat met betrokken instanties, dan zijn wij in staat om namens u naar een oplossing te zoeken.

Met onze expertise, opgebouwd door jarenlange ervaring, kunnen wij u OOK breed adviseren op gebied van pachtwetgeving en grondgebruik.