Agrarisch advies

Uw perceel is onze expertise. Dit kan gaan om registratie in het kader van GLB en Mestwetgeving, maar ook het beoordelen en analyseren van de bodemstructuur en alles wat daarbij hoort.

Op basis van deze Gecombineerde opgave wordt bepaald welk bedrag u aan Europese landbouwsubsidie ontvangt en hoeveel meststoffen u kunt aanvoeren c.q. afvoeren.

Jaarlijks worden op grote schaal percelen landbouwgrond gehuurd en verhuurd. Dit leidt vaak tot complexe situaties, die om praktische oplossingen vragen waarmee alle betrokken partijen uit de voeten kunnen én waarbij tevens sprake is van een maximale benutting van de mogelijkheden. Indien er door onvoorziene omstandigheden toch een conflict ontstaat met betrokken instanties, dan zijn wij in staat om namens u naar een oplossing te zoeken.

Met onze expertise, opgebouwd door jarenlange ervaring, kunnen wij u OOK breed adviseren op gebied van pachtwetgeving en grondgebruik.